Doprava zdarma při nákupu nad 30 € / Viz zde pokud zasíláme do vaší země / Nyní také zasíláme do Velké Británie!

×

Zásady

Konzistence a transparentnost jsou klíčovým pilířem každé práce s odpovědností. Pomocí našeho rámce politiky odpovědnosti objasňujeme naše postoje, řídíme naše rozhodování a definujeme očekávání našich obchodních partnerů. Rámec zahrnuje zásady týkající se etiky podnikání, lidských práv, bezpečnosti výrobků a životního prostředí.

Etický kodex chování v podnikání

Kodex chování sděluje závazky společnosti Flying Tiger Kodaň a pomáhá zaměstnancům řídit se jimi tím, že vysvětluje zásady a požadované kroky. Vztahuje se na všechny osoby na všech úrovních, které pracují pro společnost, nebo na jakoukoli osobu jednající jménem společnosti. Od všech osob se očekává, že si kodex chování přečtou, porozumí mu a budou jej dodržovat.

Whistleblower

Whistleblower je online platforma, kde může kterýkoli zaměstnanec Flying Tiger Copenhagen nahlásit porušení Kodexu obchodního chování nebo jakékoli neetické chování kolegů či manažerů. Whistleblower je umístěn na externí platformě a je 100% anonymní a důvěrný.