Gratis fragt fra 60€

×

Advarsel! Dette er en maskinoversættelse, som bringer smilet frem.

Tävlingsvillkor

Tävlingen anordnas af TZ-shops South Sweden AB, Södergatan 16, 211 34 Malmö, organisationsnummer 556753-0539 (ansvarlig for Flying Tiger Copenhagen-butikerna i Sverige).

Vinsten

Priset består af vinnaren som deltar i et Store Run i vilken Flying Tiger Copenhagen i Sverige som helst. En Store Run består af at vinnaren samler så mange produkter som muligt på 60 sekunder. Förutsatt att vinnaren passerar den angivna mållinjen inden 60 sekunder och i övrigt agerar i enlighet med instruktionerna för Store Run som anges i tävlingsvillkoren och / eller av Flying Tiger Copenhagens personal på plats i butiken, vinner vinneraren produkterna i målzonen.

Villkor för deltagande

 1. Deltagere i tävlingen får ikke vara anställda af Flying Tiger Copenhagen eller något annat företag som ingår i Zebra A/S.

 2. Deltagere i tävlingen måste vara över 15 år.

 3. Deltagere i tävlingen er ansvariga for eventuella rese- og logikostnader i forbindelse med deltagelse i tävlingen.

 4. För att delta i tävlingen måste du prenumerera på vårt nyhetsbrev och svara på frågorna korrekt.

 5. Flying Tiger Copenhagen vælger en vinnare.

 6. Vinnaren väljs av en jury bestående av tre representanter fra Flying Tiger Copenhagen. Juryns beslut kan ikke överklagas.

 7. Vinnaren kommer at meddelas via e-post. Vinnaren kommer også at tillkännages i en Instagram Story på @FlyingTigerSE, och vinnaren accepterer det.

 8. Om vinnaren inte hör av sig inom 7 dagar efter att vi har kontaktat vederbörande, så förbehåller vi oss rätten att utse en annan vinnare.

 9. Vinnaren förbinder sig at, för att vara berättigad till priset, vara tillgänglig för att delta i Store Run vid den tid som Flying Tiger Copenhagen valt.

 10. Om vinnaren inte är tillgänglig för att delta i Store Run, förbehåller sig Flying Tiger Copenhagen rätten att välja en alternativ vinnare bland deltagarna.

 11. Priset kan inte överföras eller bytas mot kontanter. Eventuell skatt betalas af vinnaren.

 12. Produkter som ingår i prisen täcks inte af våra vanliga regler för retur. För defekter i produkterna är Flying Tiger Copenhagen ansvariga i enlighet med forbrugerlagstiftningen.

 13. Vinnaren förbinder sig at bære tøj / accessoarer som instrueras og tillhandahålls af Flying Tiger Copenhagen under Store Run.

 14. Under Store Run får vinnaren bara välja produkter og inte t.ex. presentkort og får inte fösa ner varor i kundkorgen.

 15. Flying Tiger Copenhagen förbehåller sig retten til at (a) filma og intervjua vinnaren under og i forbindelse med Store Run (b) fritt använda filmen og vinnarens navn for markedsföringsändamål på sociale medier for Flying Tiger Copenhagen og associerade virksomheder.

 16. Flying Tiger Copenhagen tar inte ansvar för tekniska svårigheter eller problem som kan påvirke deltagandet i tävlingen eller dess slutresultat.

 17. Vinnaren deltar i Store Run på egen risiko og Flying Tiger Copenhagen kan ikke hållas ansvarlig for eventuelle skader som opstår i forbindelse med dette.

 18. Om vinnaren med avsikt eller försumlighet orsakar skada på butiken eller produkter under Store Run, ska vinnaren ersätta Flying Tiger Copenhagen de inträffade kostnaderna.

 19. Flying Tiger Copenhagen förbehåller sig retten til at (1) diskvalificera deltagare som agerer i strid med betingelserne og (2) utesluta produkter fra prisen i händelse af at vinnaren har handlet i strid med Store Run-instruktionerna i betingelserne af tävlingen i butiken.

 20. Deltagarna godkänner alle tävlingsvillkor genom att delta i tävlingen.

Behandling af personuppgifter

Personuppgifter som samlas in i forbindelse med tävlingen kommer at behandles i overensstemmelse med vores Integritetspolicy.