Ingyenes szállítás 60 €-tól

×

Figyelem! Ez gépi fordítás, amely valószínűleg megmosolyogtat.

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat a webshop látogatói számára

Adatkezelőként a Digital Flying Tiger Copenhagen A/S ("mi", "minket") köteles megvédeni az Ön személyes adatait, és célunk, hogy Ön biztonságban érezze magát személyes adatainak feldolgozása során, mivel elismerjük és tiszteletben tartjuk az Ön magánéletének fontosságát. A jelen Adatvédelmi szabályzat ismerteti, hogyan kezeljük (pl. gyűjtjük, használjuk, megosztjuk és egyéb módon feldolgozzuk) az Ön személyes adatait, amikor Ön meglátogatja webáruházunkat, a www.eu.flyingtiger.com ("Webáruház").

Az Önre vonatkozó személyes adatokat a jelen Adatvédelmi Szabályzatnak, valamint a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeljük, beleértve a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2016. április 27-i 2016/679 általános adatvédelmi rendeletet (a továbbiakban: "GDPR") és annak módosításait, valamint az ezeket a szabályokat kiegészítő egyéb hasonló jogszabályokat.

1: Kik vagyunk mi?

Az Ön személyes adatainak feldolgozásáért felelős vállalat
: Digital Flying Tiger Copenhagen A/SCVR
no. 41992174Strandgade
71 - 731401


KoppenhágaDániaTel

.

+45 8852 8000

2: Miért dolgozzuk fel az Ön személyes adatait ?

2.1 A webáruház látogatásakor automatikusan gyűjtött adatokAmikor
Ön meglátogatja a webáruházunkat, automatikusan gyűjtjük az Önre és a webáruház használatára vonatkozó cookie-kat és egyéb adatokat, pl. a böngésző típusát, egy adott funkció használatának gyakoriságát, a kosárban lévő tételeket és az IP-címét.

A feldolgozás célja a felhasználói élmény és a Weboldal funkcióinak optimalizálása, beleértve a statisztikák készítését is. A személyes adatok ezen feldolgozása szükséges ahhoz, hogy a Webshop működtetéséhez és fejlesztéséhez fűződő jogos érdekeinket érvényesíteni tudjuk (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). További részletekért kérjük, tekintse meg a külön Cookie szabályzatot [link].

2.2 Adatgyűjtés, amikor Ön profilt hoz létre a WebáruházunkbanAmikor
Ön profilt hoz létre a Webáruházunkban, gyűjtjük az Ön nevét, címét, e-mail címét és jelszavát. Feldolgozzuk továbbá az Ön vásárlási előzményeit a Webshopban.

A feldolgozásunk célja, hogy megkönnyítsük és informatívvá tegyük a vásárlást a Webshopunkon. A személyes adatok ezen feldolgozása az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges, valamint jogos érdekünk, hogy a Webshopot elérhetőbbé tegyük az Ön számára (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és f) pont).

2.3 A Webshopban történő vásárláskor gyűjtött adatokAmikor Ön a
Webshopban vásárol, gyűjtjük az Ön nevét, címét, e-mail címét, a megvásárolt termékeket és az árat, valamint a szállítási információkat. Feldolgozzuk továbbá a használt fizetési kártyára vonatkozó információkat, valamint a visszaküldéssel kapcsolatos információkat. Felhívjuk figyelmét, hogy a kártyaszámát nem dolgozzuk fel.

A feldolgozás célja, hogy a megrendelt termékeket az Ön rendelkezésére bocsássuk, és megkönnyítsük a visszaküldést. A jogi követelményeknek való megfeleléshez szükséges információkat is feldolgozzuk, többek között a könyveléssel és számvitellel kapcsolatban. A személyes adatok ezen feldolgozása a szerződés teljesítéséhez és jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR art. 6(1) b) és c) pont).

2.4 Az Ön által esetlegesen benyújtott reklamációk kezelése során gyűjtött adatokAz
Ön által benyújtott, egy termék hibájára vonatkozó reklamáció esetén feldolgozzuk az Ön nevét és elérhetőségi adatait, valamint az Ön által a reklamáció benyújtásával és a levelezésünkkel kapcsolatban megadott információkat.

Az Ön személyes adatainak feldolgozása az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR art. 6(1) (b)). A feldolgozás szükséges lehet továbbá jogi kötelezettség teljesítéséhez, szavatossági igény érvényesítéséhez vagy termékeink és szolgáltatásaink minőségének javításához fűződő jogos érdekünkből (GDPR art. 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pont).

Ha a követelés kezelése egészségügyi adatok feldolgozását teszi szükségessé, akkor csak akkor kezeljük az ilyen érzékeny személyes adatokat, ha a hozzájárulás megadása megtörtént, vagy ha az jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges (GDPR art. 9. cikk (2) bekezdésének a) és f) pontja).

2.5 A kapcsolatfelvételi űrlapok használata során gyűjtött adatokAmennyiben
Ön űrlap segítségével lép kapcsolatba velünk, feldolgozzuk az Ön nevét és elérhetőségét, valamint az Ön által az űrlap elküldésével és a levelezésünkkel kapcsolatban megadott adatokat. Ezeket az adatokat a jelen adatvédelmi szabályzatnak megfelelően kezeljük.

2.6 Hírlevélre való feliratkozáskor gyűjtött
adatokHírlevelünkre való feliratkozáskor személyes adatokat gyűjtünk Önről, beleértve az Ön nevét és e-mail címét. Az adatkezelés célja a szolgáltatásaink marketingjéhez fűződő jogos érdekünk érvényesítése (GDPR art. 6(1) (f)).

2.7. Mérlegelési
tesztünkAmennyiben a fentiekben meghatározott személyes adatok feldolgozásának jogalapjaként jogos érdekünkre hivatkozunk, elvégeztük ezen érdekek mérlegelési tesztjét annak biztosítása érdekében, hogy érdekeinket ne írják felül az Ön érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a fenti 1. pontban megadott e-mail címen, ha további tájékoztatást szeretne kapni a mérlegelési tesztről.

Ha az Ön személyes adatait más célból kívánjuk feldolgozni, mint amilyen célból a személyes adatokat eredetileg gyűjtöttük, akkor - a további feldolgozás előtt - tájékoztatjuk Önt az új célról.

3: Hogyan gyűjtünk Önről személyes adatokat?

Az Önre vonatkozó személyes adatok egy részét közvetlenül Öntől gyűjtjük, például amikor feliratkozik a hírlevelekre, felhasználói profilt hoz létre vagy vásárlást végez a webshopban. Amikor Ön meglátogatja és böngészik a Weboldalunkat, automatikusan technikai adatokat gyűjtünk az Ön berendezéséről, böngészőjének aktivitásáról és mintáiról. Ezeket a személyes adatokat sütik és más hasonló technológiák segítségével gyűjtjük, lásd a sütikre vonatkozó szabályzatunkat.

4: Kivel osztjuk meg az Ön személyes adatait?

Személyes adatait megoszthatjuk a következőkkel:

b
) Harmadik felek, akik a nevünkben személyes adatokat kezelnek, és ezért adatfeldolgozóként járnak el. Harmadik feleket használunk hírlevelek küldésére és tárhelyszolgáltatóként. Minden adatfeldolgozónkkal a GDPR 28. cikkének megfelelő adatfeldolgozási megállapodást kötöttünk annak biztosítása érdekében, hogy az
ilyen adatfeldolgozók megfelelő szervezeti és technikai biztonsági intézkedéseket hajtsanak végre oly módon, hogy a feldolgozás megfeleljen a GDPR követelményeinek, és biztosítsa az Ön jogainak védelmét.
c) Állami hatóságok, például adóhatóságok d) A webáruház Ön általi használatára vonatkozó bizonyos információkat megosztunk külső szolgáltatókkal elemzési célokra sütik vagy hasonló technikák segítségével. Csak akkor osztunk meg ilyen információkat, ha Ön elfogadja a cookie-k használatát. Ön bármikor lemondhat erről, és további információkért kérjük, olvassa el a Cookie szabályzatot [link].
e) Fizetési megoldások szolgáltatói, amikor a webshopban történő vásárlások kifizetését kezelik.Időről időre szükség lehet arra is, hogy személyes adatokat adjunk át más feleknek, például bármely olyan (természetes vagy jogi) személynek vagy szervezetnek, akinek a vonatkozó jogszabályok alapján kötelesek vagyunk személyes adatokat átadni, többek között a bűnüldöző hatóságoknak, pénzintézeteknek, valamint a központi és helyi kormányzati szerveknek.
Személyes adatok nyilvánosságra hozhatók továbbá vállalati átszervezéssel, értékesítéssel vagy eszközök átruházásával, egyesüléssel, elidegenítéssel vagy a mi vagy bármely kapcsolt vállalkozásunk pénzügyi helyzetének egyéb változásával kapcsolatban.

5: Milyen körülmények között továbbítjuk az Ön személyes adatait az eu/eea-n kívülre?

Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy személyes adatokat továbbítunk az EU/EGT-n kívüli országokba - pl. amikor ilyen országokban működő IT-szolgáltatókat veszünk igénybe, amelyek lehetnek Kanada, USA, Ausztrália, India, Japán, Szingapúr, Egyesült Királyság, Új-Zéland, Svájc.

Az ilyen adattovábbítás csak az adott célokból történik, és mindig gondoskodunk arról, hogy az alábbiakban meghatározottak szerint megfelelő biztosítékokat alkalmazzunk az ilyen adattovábbításhoz:

a) Az ország/országok vagy vállalat/vállalatok az Európai Unió Bizottsága szerint megfelelő szintű védelmet biztosítanak a személyes adatok számáraab
) Az ország/országok az Európai Unió Bizottsága szerint nem biztosítanak megfelelő szintű védelmet a személyes adatok
számára.
Ilyen esetekben megfelelő biztosítékokat nyújtunk az átadáshoz az Európai Unió Bizottsága által közzétett "A személyes adatok harmadik országokba történő továbbítására vonatkozó szerződésminták" vagy bármely más, az illetékes hatóságok által jóváhagyott szerződéses megállapodás alkalmazásával.

6: Mennyi ideig őrizzük meg az Ön személyes adatait?

Személyes adatait csak addig őrizzük meg, ameddig az adatok gyűjtésének vagy későbbi feldolgozásának céljaihoz szükséges. Általános szabályként az ügyfélszerződésekre és vásárlásokra vonatkozó adatokat annak az évnek a végétől számított öt (5) évig tároljuk, amikor a szerződést megkötötték vagy a vásárlást teljesítették, hogy eleget tegyünk jogi kötelezettségeinknek.

Ha szükséges, a fent említett célok teljesítése érdekében hosszabb ideig tároljuk az Ön adatait. Az Ön személyes adatait hosszabb ideig is megőrizhetjük, ha erre jogszabályi kötelezettségünk van, vagy ha a megőrzés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges.

A következő típusú személyes adatokra vonatkozóan külön megőrzési irányelvekkel rendelkezünk:

- A webáruházunk meglátogatásakor automatikusan gyűjtött adatokat a Cookie-szabályzatnak megfelelően töröljük.
- A marketing céllal feldolgozott adatokat töröljük, amint Ön visszavonja hozzájárulását. A dán elévülési törvénynek megfelelően azonban a visszavonás után két évvel megőrizzük a marketinganyagok küldéséhez adott hozzájárulásának dokumentációját.
- Az ügyfelek követeléseivel kapcsolatban feldolgozott adatokat az ügy lezárását követő öt (5) év elteltével töröljük. - A
személyi sérülésekkel kapcsolatban feldolgozott adatokat 10 évig tároljuk
.

7: Mi történik, ha az Ön személyes adatainak megadása kötelező?

Bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak legalább egy részének megadása a szerződés megkötéséhez szükséges követelmény.
Ezért, ha Ön megtagadja az ilyen személyes adatok megosztását, előfordulhat, hogy nem tudjuk biztosítani az Ön által kért szolgáltatásokat.

8: Milyen biztonsági intézkedéseink vannak?

Biztonsági intézkedéseket hajtunk végre, hogy megvédjük az Ön személyes adatait a manipuláció, az elvesztés, a megsemmisítés és a jogosulatlan hozzáférés ellen. Biztonsági eljárásainkat folyamatosan felülvizsgáljuk a legújabb, technológiai fejlesztések alapján.

9: Milyen jogai vannak?

Általánosságban az alábbi jogokkal rendelkezik:

- Ön jogosult arra, hogy hozzáférést kérjen személyes adataihoz, illetve azok helyesbítését vagy törlését kérje.
- Jogában áll továbbá tiltakozni személyes adatai feldolgozása ellen, és joga van személyes adatai feldolgozásának korlátozására.
- Ha az Ön személyes adatainak feldolgozása az Ön hozzájárulásán alapul, joga van ahhoz, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. Az Ön visszavonása nem érinti a hozzájárulásának visszavonása előtt végzett feldolgozás jogszerűségét.
- Ön jogosult arra, hogy személyes adatait strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapja (adathordozhatóság).


E jogoknak feltételei vagy korlátozásai lehetnek. Ezért nem biztos, hogy például az adott esetben megilleti Önt az adathordozhatósághoz való jog - ez az adatfeldolgozási tevékenység konkrét körülményeitől függ. Továbbá, ha például személyes adatainak törlését kéri, előfordulhat, hogy nem tudjuk biztosítani az Ön által kért szolgáltatásokat.
Mindig panaszt tehet a Dán Adatvédelmi Ügynökségnél vagy az Ön lakóhelye szerinti ország adatvédelmi hatóságánál, illetve abban az országban, ahol Ön szerint az adatvédelmi jogszabályok megsértése történt.