Fri frakt från 60€

×

Varning! Det här är maskinöversättning som med stor sannolikhet får dig att le.

Villkor som gäller för tävlingen

Tack för att du noga läser de villkor som gäller för deltagande i tävlingar (nedan kallade "villkoren"). När du deltar i denna tävling (tävlingen) accepterar du de villkor som anges nedan. Ni bör också ta kännedom om vår sekretesspolicy på följande adress: https: //fr.eu.flyingtiger.com/pages/privacy-and-cookie-policy/ som förklarar hur Flying Tiger Copenhagen kommer att behandla de personliga uppgifter som ni meddelar oss i samband med ert deltagande i denna tävling.

 1. TIGER STORE France 4, ett förenklat bolag, som är registrerat i handels- och bolagsregistret i Saint-Etienne under nummer RCS 802 464 578 och vars säte ligger på 95 rue de la Boétie, 75008 PARIS, organiserar och arrangerar tävlingen.
 2. Tävlingen är öppen för alla fysiska personer som är äldre än tiohundra (18) år och som är bosatta i Frankrike, med undantag för medlemmar av personalen i Flying Tiger Köpenhamns bolag eller något annat bolag som ingår i Zebra A/S-gruppen, samt deras make/maka och familjemedlemmar.
 3. Tävlingen sprids via affischer i Flying Tiger Köpenhamns butiker.
 4. Deltagandet i tävlingen innebär att man helt och hållet och utan förbehåll godtar de aktuella villkoren i deras helhet.
 5. Deltagandet i tävlingen är gratis och utan köpskyldighet.

Villkor för deltagande

 1. Deltagandet i tävlingen är öppet från den 15 november 2021 kl. 00.01 ("startdatum") till den 14 december 2021 kl. 23.59 ("avslutningsdatum").
 2. För att delta i tävlingen måste deltagarna:
 • acceptera och respektera de föreliggande villkoren;
 • skanna den QR-kod som finns på tävlingens anslag;
 • skriva in sig i nyhetsbrevet Flying Tiger Copenhagen genom att skicka en giltig e-postadress och vara prenumerant på nyhetsbrevet från och med den 15 december 2021;
 • fylla i det anmälningsformulär för deltagande i tävlingen som kommer att skickas per e-post med följande uppgifter: namn, namn och e-postadress.
 1. Varje deltagare får endast delta en (1) gång. Flying Tiger Copenhagen förbehåller sig rätten att neka deltagande för varje person som anmäler eller försöker anmäla sig till mer än ett (1) deltagande.
 2. Varje ofullständigt eller felaktigt formulär som inte uppfyller de aktuella villkoren betraktas som ogiltigt. Varje form av bedrägeri eller försök till bedrägeri, till exempel att skapa falska identitetsuppgifter för att kunna delta flera gånger, är förklarat ogiltigt. Flying Tiger Copenhagen förbehåller sig rätten att avlägsna alla deltagarformulär från tävlingen som inte respekterar dessa villkor, särskilt alla ofullständiga eller oläsliga formulär.

Pris och utseende av vinnare

 1. Varje deltagare som lämnar in ett värdefullt deltagande enligt ovan ("värdefullt deltagande") deltar i en utdelning som äger rum den 15 december 2021 ("utdelning ").
 2. Tävlingen sker genom en jury bestående av tre representanter från Flying Tiger Copenhagen (" juryn"). Juryns beslut kan inte överklagas.
 3. De tio (10) första deltagarna som väljs ut vid uttagningen (den/de " vinnaren/vinnarna") vinner ett julklappshotell från Flying Tiger Köpenhamn som innehåller produkter från Flying Tiger Köpenhamn med en totalsumma på cirka 50 € ( julklappshotellet ).
 4. Flying Tiger Copenhagen fastställer i sin helhet och efter eget gottfinnande vilka produkter som ingår i Hotte. Hotte kommer att levereras till Gagnantens hemvist.
 5. Innan du blir förklarad som vinnare och får din Hotte förbehåller sig Flying Tiger Copenhagen rätten att begära att alla deltagare motiverar sina villkor för att få delta i tävlingen (bland annat i fråga om ålder, bostadsort och identitet). Om dessa uppgifter inte lämnas av Gagnant inom en rimlig tidsfrist som fastställts av Flying Tiger Copenhagen, kommer Gagnant att uteslutas från tävlingen och kan inte få någon vinst. I detta fall kommer Flying Tiger Copenhagen att välja en ny deltagare.

Information om vinnare och prisutdelning

 1. Vinnarna kommer att informeras via e-post inom sju (7) dagar efter datumet för avstämning ( anmälan). De deltagare som inte har fått behålla sina vinster kommer inte att informeras. De vinnande deltagarna kan också offentliggöras i en Story Instagram på @flyingtigerfr, om de accepterar det.
 2. Leveransen kommer att utföras av Flying Tiger Copenhagen som skickar en (1) Hotte till varje vinnare. Flying Tiger Copenhagen kommer att fastställa leveransvillkoren för Hotte. Uppgifter om leveransen av Hotte (inklusive, men utan begränsning, klockslag, datum och leveransort) kommer att tillhandahållas av kunden vid anmälan.
 3. Om Flying Tiger Copenhagen inte får någon retur från Gagnant inom sju (7) dagar efter meddelandet eller om en Gagnant inte kan ta emot Hotte av någon anledning, kommer detta deltagande att betraktas som noll och Flying Tiger Copenhagen kommer inom en rimlig tidsfrist att välja ut en ny vinnare bland de värdefulla deltagandena och därefter, tills tio (10) hottar har vunnits.
 4. De personliga uppgifter som samlas in i samband med tävlingen kommer att behandlas i enlighet med Flying Tiger Köpenhamns sekretesspolicy på följande adress:

https://fr.eu.flyingtiger.com/pages/privacy-and-cookie-policy/

 1. De personuppgifter som samlas in i samband med deltagandet i tävlingen behandlas, registreras och används av Flying Tiger Copenhagen för att kunna genomföra en god förvaltning av tävlingen, förebygga vinnare och leverera hyresgäster.

Olika villkor

 1. Att skicka in deltagarformuläret på nätet eller någon annan form av bevis för att du skickar in deltagarformuläret på nätet utgör inte ett bevis för att ditt deltagande kommer att tas emot. Flying Tiger Copenhagen tar inget ansvar för inskrivningar som är felaktigt inlagda, förlorade, försenade eller som inte tas emot av någon anledning.
 2. Flying Tiger Copenhagen kan inte heller hållas ansvarigt om spelet, på grund av force majeure eller oberoende av hans vilja, måste ändras, avbrytas eller ogiltigförklaras.
 3. Flying Tiger Copenhagen förbehåller sig rätten att ändra tävlingens format och/eller att fördröja eller avbryta tävlingen eller en eller flera etapper, helt eller delvis, av skäl som är oberoende av hans vilja, utan ansvar gentemot deltagaren.
 4. De produkter som ingår i Hotte måste användas i enlighet med de bruksanvisningar som finns med produkterna och för den användning som anges i bruksanvisningarna. Flying Tiger Copenhagen kan inte hållas ansvarig i fall av användning som inte är förenlig med användningsvillkoren.
 5. Hotte-innehållet är varken överförbart eller utbytbart, och inget alternativ i form av arter kommer att erbjudas i det fall att en vinnare inte kan få sin vinst på grund av någon anledning.
 6. Flying Tiger Copenhagen kan inte hållas ansvarig, utan att denna lista är begränsande för alla tekniska, materiella eller logiska fel av viss natur, risken för kontaminering genom eventuella virus som cirkulerar i nätverket och avsaknaden av skydd för vissa uppgifter mot eventuella förluster.
 7. Deltagandet i tävlingen förutsätter att man känner till och godtar egenskaperna och begränsningarna hos Internet, både när det gäller tekniska prestanda, svarstid för konsultationer och för att fråga eller överföra information.
 8. Dessa villkor är reglerade i den franska lagen. Parterna strävar efter att på ett vänligt sätt lösa alla olikheter som uppstår vid tolkningen eller genomförandet av dessa villkor. Om oenigheten kvarstår, kommer den att prövas av behöriga domstolar.

Om ni har frågor om tävlingen eller om ni behöver kontakta oss, vänligen kontakta vår kundtjänst på följande adress: info-fr@flyingtiger.com